viernes, 27 de junio de 2008

Parquet Flotant

Parquet flotant
Econòmic i fàcil d'instal.lar


En el 95 % de la vivenda nova que es construeix avui en dia, els terres del saló, les habitacions i els corredors són de fusta, però no de qualsevol tipus de fusta, sinó de les que presenten els millors avantatges en qualitat, facilitat d'instal.lació, aïllament, opcions decoratives i cost: el parquet flotant, denominat així perquè no està ni adherit ni clavat al sòl. Enrere queden altres materials com les rajoles, la ceràmica i components nobles com la tarima i el parquet adherit. A què és deguda aquesta demanda? Quines en són les característiques?

Què és el parquet flotant?

Es tracta de peces (generalment, llistons allargats) de fusta que han sigut enganxades i envernissades en tallers especialitzats mitjançant tecnologia de precisió. Aquests paviments de fusta no s'enganxen ni es claven al sòl, sinó que la cara que no es veu, la que no es trepitja i queda per sota, es recolza sobre una membrana o capa de neoprè (pot ser un suport de goma escuma o semblant). Per tant, queda 'flotant' al mateix temps que actua d'aïllant. El principal avantatge respecte d'altres tipus d'entarimatge és que no necessita grans obres per a ser col.locat, ni tan sols cal buidar completament la vivenda per a instal.lar-lo. A més, es pot posar sobre qualsevol tipus de superfície, fins i tot a sobre d'un paviment anterior, sempre que estiga pla. L'única cura que necessita és una temperatura ambient de 20 graus i una bona ventilació a l'estança per a evitar que el vapor de la humitat caiga sobre la superfície i es convertisca en líquid. La col.locació incrementa l'altura del sòl al voltant d'uns 3-4 centímetres, per la qual cosa si es munta sense retirar el paviment anterior, les zones o estances en què no es pose poden quedar-se més baixes. Encara que el neoprè sobre el qual es col.loquen les làmines de fusta actua com a aïllant, s'aconsella no instal.lar aquest tipus de parquet en les parts de la vivenda en què s'aprecie molta humitat, atès que l'aigua i la fusta són incompatibles. Per tant, no es recomana per a banys i cuines. Si es fa, convé posar estores prop de l'inodor, el bidet, el lavabo i la dutxa, així com en la part més pròxima a la pica.

Alguns avantatges

Resistència al desgast i deterioració; la llum solar no es menja el color original i resulta difícil de ratllar.
Alt nivell d'absorció i aïllament de sorolls, superior a altres tipus de sòls.
Bona tolerància als canvis de temperatura.
Destaca per la fermesa, és molt adequat per a sòls de zones amb molt de trànsit.
Manteniment senzill
Instal.lació fàcil. Molt apropiat en rehabilitacions o per a ser col.locat sobre paviments existents, encara que és fonamental que per a això la superfície sobre la qual s'instal.le siga molt plana.
Rapidesa de col.locació: es munta en tres dies com a màxim i sense necessitat que els propietaris abandonen la vivenda, enfront dels 15-20 dies que requereix la tarima de fusta per a ser col.locada i assecada.

No hay comentarios:

RECIBE TU MEJOR PRESUPUESTO